Cestovní pojištění

CK MAJÁK Travel nabízí cestovní pojištění sjednané u Union pojišťovny a.s.. Klienti mají na výběr z těchto balíčků:

1) Pojištění typu A30/A60/A90

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • asistenční služby v zahraničí
 • pojištění zavazadel
 • pojištění odpovědnosti
 • úrazové pojištění
 • pojištění zrušení objednaných služeb
 • pojištění nevydařené dovolené
 • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
 • pojištění doprovodu
 • pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
 • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
 • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
 • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
 • pojištění opožděného nástupu na zájezd

Sazba pojistného za jednu osobu a jeden den pro Evropu je:

 • balíček A30 - 70 Kč/dosp. os., 50 Kč/dítě do 15 let, 120 Kč/osoba nad 70 let 
 • balíček A60 - 85 Kč/dosp. os., 60 Kč/dítě do 15 let, 145 Kč/osoba nad 70 let
 • balíček A90 - 100 Kč/dosp. os., 65 Kč/dítě do 15 let, 170 Kč/osoba nad 70 let

2) Pojištění typu B

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • asistenční služby v zahraničí
 • pojištění zavazadel - poškození, zničení, odcizení,...
 • pojištění odpovědnosti
 • úrazové pojištění
 • pojištění zrušení objednaných služeb
 • pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci  

Sazba pojistného za jednu osobu a jeden den pro Evropu je 40 Kč/dosp. os.

3) Individuální cestovní pojištění

Individuální cestovní pojištění klientovi nabízí možnost zvolit si rozsah pojištění dle potřeby.

Podrobnější informace zde: