Cestovní pojištění

CK MAJÁK Travel nabízí cestovní pojištění sjednané u Union pojišťovny a.s.. Klienti mají na výběr z těchto balíčků:

1) Pojištění typu A30/A60/A90

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • asistenční služby v zahraničí
 • pojištění zavazadel
 • pojištění odpovědnosti
 • úrazové pojištění
 • pojištění zrušení objednaných služeb
 • pojištění nevydařené dovolené
 • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
 • pojištění doprovodu
 • pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
 • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
 • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
 • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
 • pojištění opožděného nástupu na zájezd

Sazba pojistného za jednu osobu a jeden den pro Evropu je:

 • balíček A30 - 36 Kč/dosp. os., 25 Kč/dítě do 15 let
 • balíček A60 - 50 Kč/dosp. os., 30 Kč/dítě do 15 let
 • balíček A90 - 60 Kč/dosp. os., 35 Kč/dítě do 15 let

Podrobnější informace zde:

2) Pojištění typu B

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • asistenční služby v zahraničí
 • pojištění zavazadel - poškození, zničení, odcizení,...
 • pojištění odpovědnosti
 • úrazové pojištění
 • pojištění zrušení objednaných služeb
 • pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci  

Sazba pojistného za jednu osobu a jeden den pro Evropu je 24 Kč/dosp. os, 24 Kč/dítě do 15 let.

Podrobnější informace zde:

3) Pojištění typu C (platí pouze pro 1 - 2 denní zájezdy)

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • asistenční služby
 • pojištění odpovědnosti                                    

Sazby pojistného za jednu osobu a jeden den pro Evropu je 18 Kč/dosp. os, 18 Kč/dítě do 15 let.

Podrobnější informace zde:

4) Individuální cestovní pojištění

Individuální cestovní pojištění klientovi nabízí možnost zvolit si rozsah pojištění dle potřeby.

Podrobnější informace zde: